Ανακαλύψτε το δίκτυο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών που χρησιμοποιεί την υπηρεσία openABEKT.

Τίτλος Url σε openabekt
Δανειστικός Κατάλογος Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» https://koraeslibrarylending.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας https://konitsalib.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας https://lamialib.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας https://liblivadia.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης https://cplm.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειος https://lixourilibmain.openabekt.gr/
Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» https://koraeslibrarymain.openabekt.gr/
Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων https://zosimaialib.openabekt.gr/
Κατάλογος Αργέντη Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» https://koraeslibraryargentis.openabekt.gr/
Κατάλογος Θεοτοκά Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» https://koraeslibrarytheotokas.openabekt.gr/
Κινητή μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειου https://lixourilibmobile.openabekt.gr/
Κινητή μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας https://moblamialib.openabekt.gr/
Κινητή Μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» https://koraeslibrarylending.openabekt.gr/
Κινητή Μονάδα Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων https://zosimaiamob.openabekt.gr/
Παλαιά Συλλογή Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειου https://lixourilibold.openabekt.gr/