39 Ειδικές Βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί την υπηρεσία openABEKT για την οργάνωση και τη διάθεση των καταλόγων τους.

Τίτλος Url σε openabekt
Hellenic Library of Southern California https://lahelleniclibrary.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών https://kms.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Alpha Bank https://alphabanklibrary.openabekt.gr 
Βιβλιοθήκη Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας https://anagnostikietairia.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Α.Σ.Τ.Ε.Κ https://asteklib.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ. Γ.Σ.Ε.Ε. https://aristoslib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών https://norlib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη ΓΝΑ "Ιπποκράτειο" https://hippocratioathenslib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Εθνικού Θεάτρου https://n-t.openabekt.gr/
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ MASUD KHAN https://libraryhspp-masudkhan.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) https://accilibrary.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ "Δημήτρης Ι. Πουρνάρας" https://esiealibrary.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη http://klasklib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου https://pli.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Λουκά & Ευάγγελου Μπελλώνια https://belloniolib.openabekt.gr
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Πολιτισμού & Εκπ/σης «Ανδρέας Λεντάκης» https://ledakislib.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη ΙΝ.Ε -Γ.Σ.Ε.Ε. https://ine-gseelibrary.openabekt.gr/el
Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών ( ΙΓΜΕ) https://libraryigme.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς Ίδρυματος Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου http://idrimaelisavetsiaflampaloglou.openabekt.gr/
Βιβλιοθήκη Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Περιοδικό Μνήμων http://mnimon.openabekt.gr/