Οι βιβλιοθήκες τεσσάρων Ειδικών Θρησκευτικών Ιδρυμάτων διαθέτουν τους Καταλόγους τους στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας openΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).